Web Design [E-Commerce] วิธีการสั่งซื้อสินค้า

Web Design [E-Commerce] วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วกด (1) ADD CART เพื่อสั่งซื้อสินค้า >> เลือก (2) เข้าสู่หน้ารายการสั่งซื้อ

2. ตรวจสอบรายการสินค้า+จำนวนสินค้า+คำนวนค่าจัดส่ง+ยอดชำระเงินทั้งหมด >> เลือก (3) เพื่อเข้าสู่หน้าชำระเงิน

3. คลิก (4) เพื่อเข้าสู่หน้าสรุปรายการสั่งซื้อสินค้าในรอบบิลนั้นๆ

วิธีการสั่งซื้อสินค้า_01วิธีการสั่งซื้อสินค้า_02วิธีการสั่งซื้อสินค้า2_01วิธีการสั่งซื้อสินค้า2_02

วิธีการสั่งซื้อสินค้า3_01วิธีการสั่งซื้อสินค้า3_02

วิธีการสั่งซื้อสินค้า4_01วิธีการสั่งซื้อสินค้า4_02