SMThemes Feature – TRANSLATIONS

SMThemes Feature – TRANSLATIONS

Feature ของ WordPress Theme สำหรับระบบแก้ไขข้อมูลคำอธิบายรายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ด้วยภาษาที่ต้องการเลือกใช้งาน

สร้างสรรค์โดย smthemes.com

Theme_myhouse_Translations copy

ติดตามใช้งาน Feature นี้กันได้ที่