iiZZii STUDIO

Call us now ^^

0988538783

Add Line ID

fukariza

Email Address

iizziistudio@gmail.com

Logo Design
บริการออกแบบโลโก้ ทันสมัย สไตล์มินิมอล ตามใจคุณ
Price & Plan
อัตราค่าบริการ
LOGO DESIGN PACKAGE
STANDARD

บริการออกแบบโลโก้ เน้นความเรียบง่าย สไตล์มินิมอล
ออกแบบโดยใช้ “ฟ้อนต์อักษร” เท่านั้น

ดีไซน์โลโก้ 2 แบบ
สามารถเลือกใช้ได้ 1 แบบ
➕ ออกแบบให้ 1 สี (สีต้นฉบับ)

แก้ไขงาน 2 ครั้ง
(แก้ไขครั้งต่อไป จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง)

ส่งงานครั้งแรก
ภายใน 5 วันทำการ

ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ
➕ ไฟล์ LOGO (ai, jpg, png)

ค่าบริการ 2,999 บาท
LOGO DESIGN PACKAGE
PREMIUM

บริการออกแบบโลโก้ คุณภาพระดับพรีเมียม ดีไซน์โดดเด่น
ออกแบบด้วย ลายกราฟิก และ ฟ้อนต์อักษร

ดีไซน์โลโก้ 2 แบบ
สามารถเลือกใช้ได้ 1 แบบ
➕ ออกแบบให้ 3 สี (สีต้นฉบับ,สีขาว,สีดำ)

แก้ไขงาน 2 ครั้ง
(แก้ไขครั้งต่อไป จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง)

ส่งงานครั้งแรก
ภายใน 5 วันทำการ

ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ
➕ ไฟล์ LOGO (ai, jpg, png)

ค่าบริการ 3,999 บาท
LOGO DESIGN PACKAGE
PROFESSIONAL

บริการออกแบบโลโก้ ระดับมืออาชีพ แบบครบวงจร
ออกแบบด้วย ลายกราฟิก และ ฟ้อนต์อักษร

ดีไซน์โลโก้ 3 แบบ
สามารถเลือกใช้ได้ 1-2 แบบ
➕ ออกแบบให้ 3 สี (สีต้นฉบับ,สีขาว,สีดำ)

แก้ไขงาน 2 ครั้ง
(แก้ไขครั้งต่อไป จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง)

ส่งงานครั้งแรก
ภายใน 7 วันทำการ

ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ
➕ ไฟล์ LOGO (ai, jpg, png)
➕ ไฟล์ ตรางยาง (ai, jpg)
➕ ไฟล์ หัวจดหมาย (docx)
➕ ไฟล์ นามบัตร (ai, jpg, pdf)

ค่าบริการ 6,999 บาท
LOGO DESIGN PACKAGE
LUCKY

บริการออกแบบโลโก้ ตามหลักฮวงจุ้ย
เสริมความเฮง ค้าขายร่ำรวย
อ้างอิงจากดวงของผู้ประกอบการ
เลือกใช้ได้ทั้งแบบ ลายกราฟิก และ ฟ้อนต์อักษร

ดีไซน์โลโก้ 2 แบบ
สามารถเลือกใช้ได้ 1 แบบ
➕ ออกแบบให้ 3 สี (สีต้นฉบับ,สีขาว,สีดำ)

แก้ไขงาน 2 ครั้ง
(แก้ไขครั้งต่อไป จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง)

ส่งงานครั้งแรก
ภายใน 7-15 วันทำการ

ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ
➕ ไฟล์ LOGO ai, jpg, png

ค่าบริการ 9,999 บาท
(ปกติ 15,000 บาท)
OUR CLIENTS • Logo & Branding
How to order
วิธีการสั่งซื้อบริการ
สั่งซื้อ / ขอใบเสนอราคา
โอนเงินมัดจำ (ตามใบเสนอราคา)
การรับงาน & การแก้ไขงาน
โอนเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)
Make a Quote
ขอใบเสนอราคา

[ccf_form id=”00″]

Information
ส่งข้อมูล

[ccf_form id=”00″]

Terms & Condition
เงื่อนไขบริการ
payment
การชำระเงิน

Name Account (ชื่อบัญชี)
NANTHAKORN MINNANOND
นางสาว นันทกร มีนนานนท์

เลขที่บัญชี 405-422514-3  ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 
บัญชีออมทรัพย์ / สาขา คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

การจัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินสด

กรณีสั่งซื้อในนามบุคคลธรรมดา
ทางเราจะดำเนินการจัดส่ง ใบเสร็จรับเงินสด ในรูปแบบไฟล์ PDF (ซึ่งวันที่บนใบเสร็จจะระบุตามวันที่ได้รับเงินตามจริง) โดยจัดส่งให้ทาง อีเมล* เท่านั้น 

กรณีสั่งซื้อในนามบริษัท
ทางเราจะจัดส่งเอกสาร ใบเสร็จรับเงินสดแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หลังจากได้รับเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (ฉบับจริง พร้อมประทับตราบริษัท) จากลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ซึ่งวันที่บนใบเสร็จจะระบุตามวันที่ได้รับเงินตามจริง)

*** เนื่องจากเราเปิดให้บริการในรูปแบบฟรีแลนซ์ จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ ***

Maintenance
บริการหลังการขาย
บริการเก็บรักษาไฟล์งานนาน 1 เดือน ฟรี!!!

Free Download

บริการสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากไฟล์งานไว้กับเรา สะดวกสบายเหมือนพกไฟล์งานติดตัวไว้ตลอดเวลา ไม่ต้องกลัวงานสูญหาย หรือลืมเอาไฟล์งานมาจากบ้าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานได้ตามต้องการทุกวัน ทุกเวลา และทุกสถานที่ 

เมื่อครบ 1 เดือน ไฟล์งานจะถูกลบออกจากระบบทันที
หากลูกค้าต้องการต่ออายุฝากไฟล์ จะมีค่าบริการเก็บรักษา 500 บาท/เดือน หรือราคาตามตกลงบนใบเสนอราคา

Frequently Asked Questions

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น
  2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
  3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
  4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.ipthailand.go.th

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการค้า ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือนำทางการค้า ทั้งภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองสิทธิในประเทศต่างๆ ก่อนส่งสินค้าไปจำหน่าย เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า และมิให้ผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิได้เป็น เจ้าของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าใน ต่างประเทศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

หาก ประเทศไทย เข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกของไทยก็จะได้รับประโยชน์ที่จะสามารถยื่นคำขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ได้ หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว(อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็จะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำขอจดทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

ขั้นตอนการจดทะเบียน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ทาง http://www.ipthailand.go.th

Copyrights © since 2012 iiZZii STUDIO. All Right Reserved.

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping