iiZZii STUDIO

วิธีการออกแบบ E-newsletter

วิธีการออกแบบ E-newsletter

การออกแบบ E-newsletter นั้นเป็นอีกปัจจัยนึงที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้รับอีเมลล์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรมองข้าม โดยมีจุดที่ผู้สร้าง E-newsletter ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ มในการสร้างอีเมลที่น่าสนใจดังนี้คะ

Subject ในส่วนของ Subject นี้อาจจะมีการระบุชื่อของผู้ส่งรวมไปถึงหัวข้อของอีเมลล์นั้น หรืออาจจะเป็นข้อความที่น่าสนใจในอีเมลล์นั้นๆ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้รับเกิดความเข้าใจอีเมลล์ในระดับหนึ่ง

Sender ควรระบุอย่างชัดเจนว่าอีเมลล์ถูกส่งมาจากที่ไหน เพราะการไม่ระบุ หรือระบุไม่ชัดเจน จะทำให้ผู้รับเกิดความไม่มั่นใจ อาจะมีความเข้าใจว่าเป็นอีเมลขยะ อาจจะลบทิ้งโดยไม่เปิดอ่าน หรือ อาจจะกดลง junk ซึ่งเป็นการตัดโอกาสในการทำการตลาด

Layout ตัวอีเมล ควรเป็นไปในลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ เพราะโดยปรกติของผู้ใช้อีเมลจะทำการกวาดตาไปทั่วๆอีเมลมากกว่าการนั่งอ่าน รายละเอียดทีละบรรทัด ดังนั้นเราจึง

ควรสร้างอีเมลที่มีรูปแบบ Simple Form เพื่อง่ายต่อการดูของผู้รับนั่นเองคะ โดยเราอาจจะแบ่งตัวอีเมลออกเป็น

Header ที่โดดเด่นน่าสนใจ อ่านแล้วชวนให้อ่านเนื้อหาต่อ ใช้ถ้อยคำที่กระชับ หรือพอที่จะเห็นภาพรวมของเนื้อหาของอีเมลฉบับนั้นๆ เพราะหากเราเลือกใช้ถ้อยคำที่ยาวเกินไปผู้อ่านจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ เจ้าของอีเมลกำลังจะสื่อ

Content ที่พอเหมาะ พอเข้าใจหรืออาจจะเป็นถ้อยคำที่มักใช้ในวงการโฆษณา ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงไวยากรณ์มาก เพราะถือว่าอีเมลนี้คือโฆษณาชนิดหนึ่ง แต่คำนึงว่าเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายในกลุ่มคน กำจัดการอธิบายที่ยืดยาว โดยอาจจะเป็นการเชิญชวนให้ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะเนื้อหาที่มากไปจะเป็นการลดความน่าสนใจของอีเมลฉบับนั้นๆ หรือหากเป็นเนื้อหาที่จำเป็นต้องยาวจริงๆ อาจจะแก้ไขได้โดยการใช้กราฟิกเข้าช่วย แบ่งข้อความ วรรคตอน ใช้ตัวหนา หรือ Bulleted เพื่อนให้เกิดความน่าสนใจ

Color โทนสีของอีเมลล์นั้นไม่ได้มีข้อจำกัดว่าควรเลือกใช้สีแบบโทนร้อนหรือโทนเย็น แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีสันที่มากจนเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบประเภทของอีเมลล์ แต่โดยความนิยมแล้วการใช้โทนสีที่เข้ากัน หรือจับคู่สีนั้นเพียงหนึ่งถึงสองสีก็ถือว่าสร้างความโดดเด่นให้กับอีเมลล์ได้ มาก และไม่ถือว่าเป็นการใช้สีมากมายจนเกินไป อีกทั้งการเลือกใช้โทนสีนั้น สามารถช่วยสื่อถึงภาพลักษณ์ หรือลักษณะของ Product ชิ้นนั้นๆ

Unsubscribe หรือ การยกเลิกรับจดหมายข่าวสาร ซึ่งมักจะนิยมวางไว้ด้านล่างสุดของอีเมลล์ แต่จำเป็นต้องมี คนส่วนใหญ่ที่ยกเลิกการรับข่าวสาร (Unsubscribe) นั้นมีสาเหตุหลักๆ มาจากการให้เนื้อหาที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับสาร ซึ่งจากลิ้งนี้จะสะท้อนเนื้อหาของอีเมลออกมาโดยตรงว่าเป็นที่ต้องการหรือว่า ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับ และอาจจะถูกลดอันดับอีเมลลงไปสู่เมลขยะได้ค่ะ

การ ส่ง Email Marketing นั้นเป็นการสื่อสารโดยตรงกับผู้รับ E-newsletter เป็นเหมือนตัวแทนภาพลักษณ์ของบริษัทและ Products นั้นๆ ดังนั้น จึงทำให้เราต้องใส่ใจในทุกจุดที่เกี่ยวข้อง เพราะ Email นั้นอาจจะเปลี่ยนจากผู้รับเป็นลูกค้า ผู้ใช้บริการ แต่หากเรามองข้ามและไม่ใส่ใจต่อ ก็อาจจะทำให้การตลาดของเราถูกมองข้ามหรือไม่ได้ผลตามที่ตั้งเป้าไว้อีกด้วย คะ

 

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.wisetarget.net