โค้ด HTML พยากรณ์อากาศ

โค้ด HTML พยากรณ์อากาศ

โค้ด HTML พยากรณ์อากาศ

<iframe src=”http://www.tmd.go.th/daily_forecast_forweb.php” width=”180″ height=”260″ scrolling=”no” frameborder=0></iframe>

Copy ข้อความด้านบน แล้วนำในแปะลงเว็บไซต์ (ในส่วนที่รองรับโค้ด html)
credit: sknetcenter.tht.in/code.html