โค้ด HTML ดัชนีหุ้น

โค้ด HTML ดัชนีหุ้น

โค้ด HTML ดัชนีหุ้น

<iframe src=”http://www.settrade.com/banner/banner3.jsp” marginwidth=”0″ marginleft=”0″ height=”220″ width=”210″ scrolling=no frameborder=no></iframe>

Copy ข้อความด้านบน แล้วนำในแปะลงเว็บไซต์ (ในส่วนที่รองรับโค้ด html)
credit: sknetcenter.tht.in/code.html