โค้ด HTML ปฎิทิน

โค้ด HTML ปฎิทิน

Code HTML_ปฎิทิน

 

โค้ด HTML ปฎิทิน

<!– Begin of mycalendar.org script –> <div align=”center” style=”margin:15px 0px 0px 0px”> <noscript> <div align=”center” style=”width:140px;border:1px solid #ccc; background: #; color: #066800;font-weight:bold;font-size:12px;”> <a style=”text-decoration: none; color: #066800;” href=”http://mycalendar.org/Holiday/Thailand/”>Thailand Calendar</a></div> </noscript> <script type=”text/javascript” src=”http://mycalendar.org/calendar.php?cp3_Hex=2E4900&cp2_Hex=FFFFFF&cp1_Hex=066800&ham=0&img=&hbg=1&hfg=1&sid=0&fwdt=180&text1=Holiday&text2=Thailand&group=Holiday&calendar=Thailand&widget_number=2″></script> </div> <!– End of mycalendar.org script –>

Copy ข้อความด้านบน แล้วนำในแปะลงเว็บไซต์ (ในส่วนที่รองรับโค้ด html)
credit: sknetcenter.tht.in/code.html