AIS Sarnrak Inspiration “สับปะรด” (Pineapple) หนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ โครงการสานรัก

AIS Sarnrak Inspiration “สับปะรด” (Pineapple)  หนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ โครงการสานรัก

AIS เผยแพร่เมื่อ 25 ส.ค. 2014

AIS Sarnrak Inspiration หนังสั้นเรื่องที่สอง ถ่ายทอดเรื่องราวของ แม่ ที่มีอาชีพขายผลไม้ ไม่มีความรู้ และไม่รู้ต้องพูดต้องสอนลูกแบบไหน เวลาอยากบอกอยากสอนอะไรก็ทำให้ลูกเห็นเป็น­ตัวอย่าง ชอบตั้งคำถาม ให้รู้หาคำตอบด้วยการสังเกตจากสิ่งรอบๆข้า­ง และจากวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใครของแม่ก็ไ­ด้ส ร้างความกล้าคิด กล้าทำ ให้นิลได้มีแรงบันดาลใจทำสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะทำไอติมสับปะรดขาย จึงเป็นที่มาของหนังสั้นชุด “สับปะรด” หรือ “Pineapple”

ติดตามเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเรื่องอื่นๆ:
“ลองดู” หรือ “We can try” (จู้)
“นางรำ” หรือ “Traditional Thai dance” (เล็ก)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
http://www.sarnrak.net/inspiration/