เดือน: มิถุนายน 2015

HOW TO ADD NEW PRODUCT | วิธีการเพิ่มสินค้า

HOW TO ADD NEW PRODUCT | วิธีการเพิ่มสินค้า

ADD NEW PRODUCT

วิธีการเพิ่มสินค้าในระบบร้านค้าออนไลน์ บน เวิร์ดเพรส WORDPRESS
แบบ STEP by STEP

สำหรับ เจ้าของร้าน ที่ต้องการอัพเดทรายการสินค้าใหม่ภายในร้าน

Continue reading HOW TO ADD NEW PRODUCT | วิธีการเพิ่มสินค้า

HOW TO REGISTER | วิธีการลงทะเบียนสมาชิกใหม่

HOW TO REGISTER | วิธีการลงทะเบียนสมาชิกใหม่

REGISTER

วิธีการลงทะเบียนสมาชิกใหม่บน เวิร์ดเพรส WORDPRESS
แบบ STEP by STEP

สำหรับ USER ที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่
ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าไปดูวิธีการเข้าระบบสมาชิกได้ที่ HOW TO LOGIN Continue reading HOW TO REGISTER | วิธีการลงทะเบียนสมาชิกใหม่