โค้ด JavaScript ห้ามคลิ๊กขวา แบบที่ 1

โค้ด JavaScript ห้ามคลิ๊กขวา แบบที่ 1

<SCRIPT language=JavaScript>
<!–

var message=”ห้าม copy น่ะ”;

///////////////////////////////////
function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}

function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}
}
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}

document.oncontextmenu=new Function(“alert(message);return false”)

// –>
</SCRIPT>

Copy ข้อความด้านบน แล้วนำในแปะลงเว็บไซต์ (ในส่วนที่รองรับโค้ด html)
credit: sknetcenter.tht.in/code.html

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.