โค้ด JavaScript ห้ามคลิ๊กขวา แบบที่ 2

โค้ด  JavaScript ห้ามคลิ๊กขวา แบบที่ 2

<SCRIPT language=JavaScript> function click() { if (event.button==2) { alert(‘ต้องการข้อมูล โปรดติดต่อ 02-345-6789’); } } document.onmousedown=click //Disable select-text script (IE4+, NS6+) function disableselect(e){ return false } function reEnable(){ return true } //if IE4+ document.onselectstart=new Function (“return false”) //if NS6 if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } </SCRIPT>

Copy ข้อความด้านบน แล้วนำในแปะลงเว็บไซต์ (ในส่วนที่รองรับโค้ด html) credit: sknetcenter.tht.in/code.html

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.