โค้ด JavaScript ห้ามลากดำ(Drag) +ห้าม ctrl+A,C ในโค้ดเดียว

อิซซี่ ลองใช้แล้ว เหมือนยังตอบสนองไม่ได้ตามต้องการ
เพื่อนๆ ลองก้อบปี้โค้ดด้านล่างแล้วนำไปใช้ดู ได้ผลอย่างไร แวะมาบอกกันด้วยนะจ๊ะ

 

[su_table]

<script language=”JavaScript1.2″>
function disableselect(e){
return false
}

function reEnable(){
return true
}

//if IE4+
document.onselectstart=new Function (“return false”)

//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

[/su_table]

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก คุณ kad kad @ Dek-D