โค้ด HTML – Text Box

Comments:

 

<form action=”/html/tags/html_form_tag_action.cfm” method=”post”>
Comments:<br />
<textarea name=”comments” id=”comments” style=”width:160px;height:90px;background-color:#D0F18F;color:#53760D;font:24px/30px cursive;”>
Hey… say something!
</textarea><br />
<input type=”submit” value=”Submit” style=”background-color:#53760D;color:#D0F18F;” />
</form>

 Copy ข้อความด้านบน แล้วนำในแปะลงเว็บไซต์ (ในส่วนที่รองรับโค้ด html)
credits: iizziistudio.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.