โค้ด HTML – Text Box 2

โค้ด HTML

<textarea style=”background-color:#F09″>ใส่ข้อความของคุณที่นี่</textarea>

Copy ข้อความด้านบน แล้วนำในแปะลงเว็บไซต์ (ในส่วนที่รองรับโค้ด html)
credits: iizziistudio.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.