โค้ด HTML ราคาทองคำ

โค้ด HTML ราคาทองคำ

โค้ด HTML ราคาทองคำ

<iframe src=”http://namchiang.com/ncgp2-1.swf” width=”172″ height=”165″ frameborder=”0″ marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=”no”></iframe>

Copy ข้อความด้านบน แล้วนำในแปะลงเว็บไซต์ (ในส่วนที่รองรับโค้ด html)
credit: sknetcenter.tht.in/code.html