โค้ด อักษรวิ่ง

TAG คำสั่ง อักษรวิ่ง

<marquee>เขียนข้อความที่นี่</marquee>

คำสั่งทิศทางการวิ่ง

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

ซ้ายไปขวา

<marquee direction=”right”>ข้อความวิ่งจากซ้ายไปขวา</marquee>

ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

ขวาไปซ้าย

<marquee direction=”left”>ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย</marquee>

ข้อความวิ่งจากซ้ายไปขวา

[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

ล่างขึ้นบน

<marquee direction=”up”>ข้อความวิ่งจากล่างขึ้นบน</marquee>

 

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

บนลงล่าง

<marquee direction=”down”>ข้อความวิ่งจากบนลงล่าง</marquee>

 

[/su_column]
[/su_row]

อ้างอิง http://vrisad.blogspot.com/p/blog-page_30.html