โค้ด อักษรวิ่ง

TAG คำสั่ง อักษรวิ่ง

<marquee>เขียนข้อความที่นี่</marquee>

คำสั่งทิศทางการวิ่ง

ซ้ายไปขวา

<marquee direction=”right”>ข้อความวิ่งจากซ้ายไปขวา</marquee>

ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย

ขวาไปซ้าย

<marquee direction=”left”>ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย</marquee>

ข้อความวิ่งจากซ้ายไปขวา

ล่างขึ้นบน

<marquee direction=”up”>ข้อความวิ่งจากล่างขึ้นบน</marquee>

 

บนลงล่าง

<marquee direction=”down”>ข้อความวิ่งจากบนลงล่าง</marquee>

 

อ้างอิง http://vrisad.blogspot.com/p/blog-page_30.html

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.