BLOG

What’s Pastel Color? – ความหมายและลักษณะของสีพาสเทล

Pastel Color หรือ สีพาสเทล คือ สีในวรรณะต่างๆ ที่เกิดจากการนำสีขาวมาผสม เพื่อลดความเข้มข้นของเนื้อสีลง  ให้ความรู้สึกนุ่มหวานและโรแมนติก ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่แฟชั่นเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางค์
BLOGMARKETING & ADS.

ความหมายของ E-newsletter

E-newsletter หรือ Email Marketing คือ จดหมายข่าวสารที่อยู่ในรูปของการส่งแบบออนไลน์ เป็นสื่อที่ได้รับความประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวางสำหรับผู้ผลิต ผู้เผยแพร่ และผู้อ่าน ซึ่งผู้เผยแพร่สามารถติดตามอัตราการเปิดอีเมลล์ที่ส่งต่อและการคลิก ดังนั้นจึงสามารถวัดความสนใจของผู้อ่านในข่าวนั้นๆ