Color Schemes

[mp_row] [mp_span col=”12″] [mp_text]

Color Schemes

[/mp_text] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col=”12″] [mp_text]

การจัดโครงสี (Color Schemes) ช่วยในการสร้างความน่าสนใจและสร้างความน่าจดจำให้กับงานออกแบบ ทำให้การสื่อสารเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ทีมงานจึงได้สร้างสรรค์และคัดสรร Color Schemes สีสวยๆ เอาไว้ให้เหล่าดีไซนเนอร์ได้ทดลองใช้กัน

[/mp_text] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row] [mp_span col=”3″] [mp_image id=”6964″ size=”full” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false” align=”center”] [/mp_span] [mp_span col=”4″] [mp_image id=”6965″ size=”full” link_type=”lightbox” target=”false” caption=”false” align=”center”] [/mp_span] [mp_span col=”5″] [mp_image id=”6966″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”#” target=”false” caption=”false” align=”left”] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d413ac2a3f6″] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d4279c2a54c”] [mp_text]

HOT

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d42cc02a805″] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d42cf22a846″] [mp_text]

PINK TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d42d372a887″] [mp_text]

BROWN TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d42da02a8c8″] [mp_text]

RED TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d42ddd2a909″] [mp_text]

YELLOW TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d42e362a98b”] [mp_text]

ORANGE TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d42ea02a9cc”] [mp_text]

GREEN YELLOW TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [mp_span col=”6″] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”12″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d428072a58d”] [mp_text]

COLD

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d432182ac44″] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d4322a2ac85″] [mp_text]

RED VIOLET TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d4339f2ad48″] [mp_text]

GREEN TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d432952acc6″] [mp_text]

VIOLET TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d433e82ad89″] [mp_text]

BLUE GREEN TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d432ea2ad07″] [mp_text]

VIOLET BLUE TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [mp_span_inner col=”6″ mp_custom_style=”mpce-prvt-6956-57d4344a2adca”] [mp_text]

BLUE TONE

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [/mp_row]